GRATIS PANNEKAKER! Trykk her!

Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår for COORE.NO

Innledning: Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 1. Avtalen: Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

 2. Partene: Selger er FWV AS, COORE.NO, hei@coore.no, org.nr. 932243075.

  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen.

 3. Pris: Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.

 4. Avtaleinngåelse: Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

 5. Betalingen: Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

 6. Levering: Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

 7. Risikoen for varen: Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 8. Angrerett: Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Vi tilbyr 30 dagers returrett, og returfrakt dekkes av kunde.

 9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav: Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist: Hvis det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

 11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold: Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

 12. Garanti: Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

 13. Personopplysninger: Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger.

 14. Konfliktløsning: Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

INFO: FWV AS 932243075

Behrens gate 5,

0257 Oslo

 

Direkte kontakt: hei@coore.no